Vilkår for bruk av Jedlix sine tjenester

1. Hva gjør vi?

Jedlix BV (heretter: «Jedlix») er et europeisk selskap som utvikler og driver en plattform for smartlading og en mobilapplikasjon (heretter «Jedlix App») for elektriske biler, og muliggjør bærekraftig tilkobling til strømnettet i samarbeid med bilprodusenter og strømkonsern.

Med dette økosystemet av partnere i elbil- og strømverdenen, tilbyr vi smarte ladetjenester («Tjenestene») i en rekke land, slik at du kan:

Tilgjengeligheten av disse Tjenestene avhenger av land og partnerskapee utviklet i disse landene, og listen for dette er tilgjengelig her.

Vi beregner en optimal ladeplan for et elektrisk kjøretøy basert på brukerinnstillinger og vår egen integrasjon, med for eksempel en dynamisk priskurve basert på strømmarkedet og den nåværende tilførselen av fornybar strøm.

Du kan lade bilen din ved tider som gir gunstigere pris, optimalisere andelen fornybar strøm som bilen lades med, og når det er mulig generere inntekter basert på hvor mye strøm og hvor mange timer du godkjenner som nødvendig for å smartlade elbilen din ved ditt valgte hjemsted i henhold til ønsket batteristatus for neste morgen.

2. Våre kontraktmessige vilkår for bruk.

For å bruke og dra nytte av disse Tjenestene, erkjenner du at du har lest og godtatt disse vilkårene for bruk for Jedlix sine tjenester på ubestemt tid inntil du avslutter smartladingstjenesten med Jedlix, i henhold til prosessen som er beskrevet nedenfor (avsnittet om terminering) .

Du er fortsatt fri til å velge om du vil smartlade bilen din med Jedlix og generere besparelser bare basert på strømsatsene, og/eller generere inntekter gjennom våre strømeverandørpartnere og/eller generere inntekter ved å la oss og våre partnere tilby balanseringstjenester overfor nettoperatører. Ditt eksplisitte samtykke til å samle inn og behandle de nødvendige personopplysningene knyttet til hver tjeneste kreves da for å kunne levere tjenesten til deg, i samsvar med våre personvernregler ( https://old.jedlix.com/static/privacypolicy/no/2020/pp-no-nov.html) og de eksplisitte samtykkene som kreves av tjenesten i overholdelse av European General Data Protection Regulation (‘GDPR’) og dens anvendelse land for land.

Forutsetningene for å bruke Jedlix sine tjenester er å ha en elbil som støttes av Jedlix, at bilen din kobles til Jedlix-app og det programmeres enkle innstillinger for å muliggjøre smartlading på et bestemt sted ved bestemte tider i løpet av uken. På samme måte kan du programmere inn noe direktelading så snart du kobler elbilen din til det angitte ladestedet for å få ladet opp elbilen til en en prosentandel, før vi kan begynne å smartlade den. Disse sluttbrukerinnstillingene dekker ytterpunkter for vår optimalisering med smartlading, da første prioritet for Jedlix sin tjeneste er å levere ladingsnivået som du har satt for tiden når bilen skal brukes.

3. Besparelser og kostnadssum for hjemmelading

Besparelser kan genereres på strømregningen ved å lade elbilen din ved tider med de laveste strømsatsene, vanligvis utenfor topperioder, når strømavtalen for hjemmet ditt tillater det. Det avhenger av strømavtalen med din strømleverandør og de laveste tidene du har oppgitt manuelt i Jedlix-appen, eller når vi har et partnerskap med din strømleverandør basert på tidsvariable satser for avtalen hvis du lar oss samle inn disse personopplysningene fra din strømleverandør. Likevel kan ikke Jedlix holdes ansvarlig for ikke å sette ladestart til rett tid hvis informasjonen som var lagt inn manuelt eller automatisk er unøyaktig. Likeledes er den første prioriteten til Jedlix å levere ønsket batterinivå til tiden som bilen skal brukes, for å sikre at bilen din har ønsket kjørerekkevidde for neste dag. Av og til, avhengig av ladehastigheten hjemme sammen med ladeinnstillingene dine, kan det hende at vi må starte ladingen på tider med høyere sats for å gi prioritere denne kjørerekkevidden.

Besparelsene som genereres og de resulterende kostnadene for hjemmelading vises i appen din i euro eller pund, eller sveitsiske franc eller kroner, avhengig av hvilket land du er i. De beregnes som forskjellen mellom prisen du ville ha betalt med direktelading når du kobler til bilen din hjemme, og mengde i kW/t som vi har klart å skifte til i lavperioder som angitt i Jedlix-appen når smartlading er aktivert. Denne beregningen som gjøres av Jedlix er et estimat av besparelsene på strømregningen og den estimerte andelen av strømregningen som er ladekostnader, men er ikke i noen direkte motsetning til din strømleverandør. Noen av strømpartnerne våre kan velge å vise disse besparelsene fra smartladingen på regningen eller integrere dem i kundeprogrammer. Dette er imidlertid ikke garantert og er på ingen måte knyttet til Tjenestene.

En oversikt over den estimerte andelen som lading av elbil utgjør på strømregningen din gis hver måned og kan brukes som kvittering for dine faktiske ladekostnader hjemme. Noen av partnerne våre kan refundere disse kostnadene til deg hvis de har en avtale med arbeidsgiveren din.

4. Inntjening fra din strømleverandør

Med de grønne strømleverandørene som Jedlix samarbeider med i ditt land (sjekk listen her: https://www.jedlix.com/en/privacy-policy-partners/. kan vi generere inntekter fra strømleverandøren ved å lade elbilen din til gunstige tider for strømleverandøren, for eksempel når kostnadene for kjøp av strøm er lavest for strømleverandøren din, eller når strømleverandøren trenger å redusere en ubalanse mellom strømforbruk og produksjon i kundeporteføljen.

For å aktivere denne tjenesten må du oppgi avtalenummeret for strømavtalen din i Jedlix-appen for å godkjenne kontoen din, og begynne å generere inntekter hos denne strømleverandøren ved de ladetidene som du har autorisert på ditt angitte sted, innenfor grensene som for sluttbrukerinnstillingene (avgangstid, minimumsnivå for batteriet ved avgang, starttid for smartlading osv...).

Disse inntektene med strømpartnere, uttrykt i €c per kW/t smartlading, vises midlertidig i Jedlix-appen din etter hver smartladingsøkt og beregnes hver måned for mulig utbetaling til bankkontoen din av Jedlix basert på logging av ditt IBAN i Jedlix-appen, hvis du har nådd minst € 5 eller tilsvarende i andre valutaer. Du vil også motta en bankoverføringskvittering via e-post fra Jedlix som en bekreftelse, innen ti dager fra betalingsforespørselen din er sendt.

Ved manglende partneravtale med din strømleverandør, er ikke Jedlix ansvarlig for utbetaling av inntekter til deg. Hvis du bestemmer deg for å bytte til en strømleverandør som er partner med Jedlix og drar nytte av spesifikke e-mobilitetstilbud (finn en liste her: https://www.jedlix.com/en/privacy-policy-partners/) vil du begynne å tjene penger med denne partneren så snart din nye kundekonto er godkjent av partneren vår. 

5. Inntekter fra strømnett-tjenester

Jedlix samarbeider med en rekke balanseansvarlige (BSP) i ulike land for å generere inntekter fra din nasjonale eller regionale nettoperatør ved å lade elbilen din når det er behov for å redusere ubalansen forårsaket av et overskudd av strømforbruk eller strømproduksjon, for å sikre stabiliteten og sikkerheten til strømnettet. Disse BSP-ene, også kjent som 'aggregatorer', kombinerer forskjellige strømkilder (store batterier, vindmøller, etc.) for å tilby tjenester til overføringssystemoperatøren eller nettoperatøren (TSO eller ESO) som er ansvarlieg for å opprettholde frekvensen til høyspentnettet i ditt land, provins eller stat. For å kunne opprettholde balansen mellom totalforbruket og produksjonsnivået, administrerer TSO-er/ESO-er åpne og regulerte markeder for nettbalanseringstjenester og skaffer fleksibel kraftkapasitet fra BSP-er for å korrigere midlertidige ubalanser som til tider fremkalles av et overforbruk eller et produksjonsoverskudd i forhold til deres forventede nasjonale eller regionale nivåer.

Jedlix og dets BSP-partnere samarbeider for å tilby fleksibilitet i ladeprosessen for elbilens batteri, som en tjeneste til TSO/ESO, slik at du kan oppnå fordeler med smartlading, selv når din strømleverandør ikke er samarbeidspartner med Jedlix. En oppdatert oversikt over Jedlix sine BSP-partnere er tilgjengelig her: https://www.jedlix.com/en/privacy-policy-partners/

Disse inntektene generert via nettbalansering, normalt uttrykt i € c per kW/t som smartlades, vises midlertidig i Jedlix-appen din etter hver smarteladingssesjon og beregnes hver måned for mulig utbetaling til bankkontoen din av Jedlix, basert på logging av ditt IBAN i Jedlix-appen, hvis du har nådd minst € 5 eller tilsvarende i andre valutaer. Du vil også motta en bankoverføringskvittering via e-post fra Jedlix som en bekreftelse innen ti dager fra betalingsforespørselen din er sendt.

6. Å avslutte bruken av Tjenestene

Du kan slutte å bruke Tjenestene midlertidig ved å deaktivere smartlading i Jedlix-appen, og starte på nytt når som helst ved behov ved å aktivere smartlading igjen i Jedlix-appen, for eksempel etter å ha kommet hjem fra ferie.

Du kan også avslutte bruken av Tjenestene permanent ved å sende en e-post til support@jedlix.com. med 2 ukers varsel. Inntektene som ennå ikke er forespurt utbetalt, utløper ved permanent opphør av tjenesten. For å unngå forvirring, hvis du bestemmer deg for å avinstallere Jedlix-appen fra mobilen din med sikte på å avslutte Tjenestene, må du først koble fra elbilen i appen, for å sikre at vi slutter å samle inn telematikkdata og sender kontroller til elbilen din før du sletter appen på telefonen din, ettersom vi ikke ikke vil informeres av appbutikker om din handling og vil derfor ikke være klar over din beslutning. Det må også sendes e-post til support@jedlix.com for å fullføre prosessen, spesielt for at vi skal kunne informere partnerne våre og fjerne elbilen fra eventuelle tjenester som er aktivert av disse partnerne.

På samme måte forbeholder Jedlix seg retten til å avslutte bruken av Jedlix-appen for brukeren når som helst med 2 ukers varsel. Jedlix forbeholder seg også retten til å oppdatere, endre, suspendere og/eller avvikle alle deler av sine tjenester eller endre sine partnere i ditt land med 2 ukers varsel.

7. Brukerinnstillinger

Som bruker av Tjenestene er du ansvarlig for dataene du har gitt i Jedlix-appen (som f.eks. avgangstid), og må forsikre Jedlix om at du er eieren av strømkontoen som er tilknyttet måleren som er oppgitt i appen, eller at du har tillatelse fra avtalens eier om å bruke Tjenestene.

8. Ansvars- og garantifraskrivelse

Tjenestene leveres som de er. I den grad loven tillater det, gis de uten noen garanti eller annet løfte av noe slag, inkludert i forhold til egnethet til bestemte formål, tilfredsstillende kvalitet og ikke-overtredelse.

Jedlix vil gjøre sitt ytterste for å gi tjenester av høy kvalitet til brukerne. Jedlix kan likevel ikke holdes ansvarlig for eller garantere tilgjengeligheten eller fullstendig ytelse av Tjenestene, spesielt og ikke begrenset til problemer med mobiltilgang til elbiler, teknisk kvalitet ved tilgang til IT-back-end-plattformene til sine partnere, eller andre årsaker utenfor dets rimelige kontroll, som inkluderer force majeure og andre årsaker.

Jedlix garanterer ikke noen besparelser eller inntekter for brukeren, og garanterer heller ikke at tjenestene vil oppfylle brukerens krav, tilby uavbrutt bruk eller fungere etter behov uten forsinkelse eller feil.

Ingen rettigheter kan utledes fra beregningen av den optimale ladeplanen.

Med forbehold om begrensninger satt av loven dertil, er ikke Jedlix, dets ansatte, styremedlemmer, og partnere ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige følgeskader eller skader, for eksempel men ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap av inntekter som følge av bruken av Tjenestene, enten basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), for eksempel på grunn av:

Til tross for det foregående, og med forbehold om begrensningene fastsatt i loven, kan erstatningskrav mot Jedlix ikke overstige verdien av det faktiske tapet som er bevist av brukeren, og kan aldri overstige maksimalt € 5000 for et bestemt krav.

9. Personvern 

Jedlix BV anser personvernet ditt som svært viktig og behandler dine personopplysninger nøye og i samsvar med loven. Jedlix (administratoren) er ansvarlig for å samle inn og behandle personopplysninger i Jedlix sin smartelade-app og plattform, ("Jedlix-appen"), basert på Tjenestene du velger å bruke. Hensikten med våre personvernregler som er tilgjengelig her https://old.jedlix.com/static/privacypolicy/no/2020/pp-no-nov.html er å informere deg om innsamling og behandling av dine personlige data fra Jedlix og dets partnere og dine rettigheter i henhold til General Data Protection Regulation ("GDPR"). Det juridiske grunnlaget for å samle inn og behandle disse personopplysningene og den registrertes rettigheter er oppføringen av en kontrakt mellom deg som sluttbruker og Jedlix for bruk av Tjenestene våre.

10. Jedlix sin intellektuelle eiendom

Jedlix sin intellektuelle eiendom refererer til alle rettigheter og interesser av enhver art som er eller karakteriseres ved patent, kunnskaper, forretningshemmeligheter, registrerte design, kopirett, designrett, varemerke, tjenestemerke, firmanavn eller annen fagmessig eller immateriell rettighet som eksisterer i et hvilket som helst land, uansett om det er registrert eller kan registreres, og alle registreringsrettigheter tilknyttet det ovennevnte, enten det er eksisterende eller opprettes i fremtiden. "Kunnskaper" betyr metoder, teknikker, prosesser, oppdagelser, oppfinnelser, innovasjoner, upatenterbare prosesser, spesifikasjoner, oppskrifter, formler, design, planer, dokumentasjon, tegninger, data, ideer, konsepter, teknikker, forfatterverk eller andre annen teknisk informasjon.

Alt eierskap av intellektuelle eiendom forblir hos Jedlix. Under bruken av Tjenestene som sluttbruker, samtykker Jedlix til å gi deg en ikke-eksklusiv, betalt rett og lisens til å bruke Tjenestene sine utelukkende som sluttbruker av Jedlix-appen. Du forplikter deg eksplisitt til å avstå fra å modifisere, tilpasse eller korrigere noen av elementene i Jedlix sin intellektuelle eiendom, fra å dele opp, dekompilere eller foreta lignende handlinger på Jedlix sin intellektuelle eiendom. For å unngå tvil godtar du eksplisitt at denne forpliktelsen også vil gjelde etter avslutningen av bruken av Tjenestene.

11. Gjeldende lovgivning

Disse vilkårene for bruk er underlagt loven som gjelder i ditt hjemland. Retten i Rotterdam skal ha eksklusiv jurisdiksjon over tvister som oppstår ved nedlasting og/eller bruk av appen.

12. Kontakt oss

For spørsmål om Tjenestene, inkludert Jedlix-appen, dens partnere etter land eller andre henvendelser, kan du kontakte Jedlix via e-post: support@jedlix.com.

Versjon: oktober 2020