Jedlix Personvernregler

Jedlix BV (heretter: “Jedlix”) anser personvernet ditt som svært viktig og behandler dine personopplysninger nøye og i samsvar med loven. Jedlix (administratoren) er ansvarlig for å samle inn og behandle personopplysninger i Jedlix sin smartelade-app og plattform, ("appen"). Hensikten med denne personvernerklæringen er å informere brukere av appen om innsamling og behandling av deres personlige data fra Jedlix og deres rettigheter i henhold til General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Nedenfor finner du en oversikt over informasjonen vi vil gi i denne personvernerklæringen.

 1. Formålene med innsamlingen av personopplysninger som gjøres av Jedlix.
 2. Frihet til å velge dine smartladingstjenester
 3. Hvordan data blir samlet inn, behandlet og delt
 4. Jedlix sine partnere
 5. Lagring og sletting av personlige data.
 6. Hvilke personlige data som er nødvendige for kontoinnstillingene dine og alle smartladingstjenester.
 7. Spesifikke personopplysninger som er nødvendige for å kunne generere besparelser på regningen
 8. Spesifikke personopplysninger som er nødvendige for å kunne generere inntekter i partnerskap med din strømleverandør
 9. Spesifikke personopplysninger som er nødvendige for å kunne generere inntekter fra tjenester for balansering av strømnettet i kvalifiserte land
 10. Sikkerhetstiltak for å beskytte dine data
 11. Informasjonskapsler
 12. Dine rettigheter
 13. Dataportabilitet
 14. Kontakt oss
 15. Endringer i denne personvernerklæringen

1. Formålene med personopplysningene som samles inn av Jedlix:

Jedlix samler inn og behandler dine personopplysninger for å levere Jedlix sine smartladingstjenester til deg ("tjenestene"). Formålet med tjenestene er:

Det juridiske grunnlaget for disse aktivitetene er oppføring av en kontrakt mellom deg og Jedlix, som beskrevet i Vilkår for bruk.

Mer spesifikt vil Jedlix behandle dine personlige data for:

2. Frihet til å velge dine smartladingstjenester:

I appen står du fritt til å velge om du vil smartlade bilen din med Jedlix og generere besparelser kun basert på strømsatsene, og/eller generere inntekter gjennom våre strømleverandørpartnere og/eller generere inntekter ved å la oss og våre partnere tilby balanseringstjenester til nettoperatører. Ditt eksplisitte samtykke til å samle inn og behandle de nødvendige personopplysningene knyttet til hver tjeneste kreves i de tilfellene for å kunne levere den tjenesten til deg.

3. Hvordan data samles inn, behandles og deles:

Personopplysningene samles direkte fra deg når du gir informasjon manuelt i appen, eller indirekte fra offentlig tilgjengelige kilder, eller med ditt uttrykkelige samtykke, automatisk fra våre bilmerke- og strømleverandørspartnere.

I appen ber vi om ditt eksplisitte samtykke for retten til å samle inn og dele data som er nødvendige for å kunne levere alle smartladingstjenestene, spesielt for din historiske lastkurve for hjemmemåleren med riktig tidsperiode, og for tilknytning av ditt hjem til regionale balanseringstjenester ved leverandørene som vi samarbeider med i de kvalifiserte landene, i henhold til energilovgivningen og forskriftene i det aktuelle landet. I appen kan du angi om du vil gi eller ikke gi et slikt eksplisitt samtykke og autorisasjon for de spesifikke personopplysningene knyttet til hver tjeneste.

4. Jedlix sine partnere:

For å levere smartladingstjenester fungerer Jedlix som dataansvarlig for tjenestene og samarbeider med en rekke selskaper (databehandlerne eller sekundærdatabehandlerne etter omstendighetene) for å muliggjøre den tekniske driften av tjenestene og deres økonomiske oppgjør. En oppdatert oversikt over e-mobilitetsinteressenter vi samarbeider med finner du her. Disse partnere er:

5. Lagring og sletting av personlige data

Vi vil kun beholde dine personlige data så lenge som er nødvendig for å oppfylle formålet vi samlet det for, som inkluderer formålet å tilfredsstille ethvert juridisk, regnskapsmessig eller rapporteringskrav.

For å kunne avgjøre hva som er en passende lagringsperiode for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og sensitiviteten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av dine personlige data, formålet som vi behandler dine personlige data for, om vi kan oppnå dette formålet på andre måter, og gjeldende juridiske krav.

Som et eksempel lagres aldri bilens GPS-posisjon av Jedlix, den deles heller ikke med noen og brukes kun for å verifisere at kjøretøyet er på smartladingsstedet.

Detaljer om betalingene dine lagres så lenge vi trenger å beholde disse dataene for å oppfylle våre juridiske og regulatoriske krav. Dette er normalt syv år med mindre loven foreskriver en lengre periode.

6. Personopplysninger som er nødvendige for kontoinnstillingene dine og alle smartladingstjenester:

Data som samles inn:

Data som deles:

7. Spesifikke personopplysninger som kreves for å generere besparelser på regningen din:

Hvis du har avtale med en tidsbruk-/lavperiodespris med din strømleverandør, enten leverandøren har et partnerskap med Jedlix i ditt land eller ikke:

Data som samles inn hvis du har en strømleverandør som ikke er samarbeidspartner med oss:

Data som samles inn hvis du har strømleverandør som er samarbeidspartner med oss:

Data som deles:

8. Spesifikke persondata som er nødvendige for å generere inntekter i partnerskap med din strømleverandør hvis kvalifisert for Jedlix sine tjenester

Data som samles inn:

Data som deles med din strømleverandør:

9. Spesifikke personopplysninger som er nødvendige for å generere inntekter fra nettbalanseringstjenester i kvalifiserte land:

Data som samles inn:

Data som deles med DSO:

Data som deles med leverandøren av balanseringstjenester (BSP) og TSO eller DSO:

10. Sikkerhetstiltak for å beskytte dine data

Personlig datasikkerhet er svært viktig for oss. Når det gjelder personopplysningene og risikoen som er knyttet til behandling av personopplysninger, gjennomfører vi alle tiltak av materiell, logisk, administrativ og organisatorisk karakter for å garantere sikkerheten overfor personopplysningene. Dette vil forhindre at risikoen i forhold til personopplysninger blir misforstått, skadet eller gjort tilgjengelig for ikke-autoriserte tredjeparter. Dette inkluderer lagring av personlige data på en leverandør sine sikre servere.

11. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små dataelementer som ikke brukes til identifikasjonsformål, men hovedsakelig for å lære om bruksatferd på nettstedet vårt og i mobilappen.

Jedlix bruker flere typer informasjonskapsler for å analysere kvaliteten og effektiviteten til tjenestene og for gjennomføring av markedsføring og reklamekampanjer på Jedlix-nettstedet/nettstedene og tredjepartsnettsteder. Du vil bli spurt om å godta disse informasjonskapslene når du besøker nettstedet vårt.

12. Dine rettigheter

Du har rett til å be Jedlix om å få tilgang til, endre, begrense eller fjerne dine personlige data.

Videre har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger. Etter at bruken av appen er avsluttet, slettes personopplysningene innen tolv måneder etter avslutningen av kontrakten med sluttbrukeren, med mindre Jedlix har blitt pålagt å lagre personopplysninger ved lov eller av kompetente myndigheter. Jedlix er juridisk forpliktet til å oppbevare personopplysninger som er relevante for skattemessige formål i 7 år.

13. Dataportabilitet

Der Jedlix behandler personopplysningene dine på grunnlag av gjennomføringen av en kontrakt, har du også rett til dataportabilitet.

14. Kontakt oss

Til slutt kan du sende inn et spørsmål, en forespørsel eller en klage angående måten vi behandler opplysningene dine på via dpo@jedlix.com eller sende oss et brev til Jedlix BV, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, for å komme i kontakt med databeskyttelsesansavarlig.

Personopplysninger som forespørres skal deles i et digitalt format som kan aksesseres av brukeren på en rimelig måte. Om nødvendig vil Jedlix be om identitetsbekreftelse fra den anmodende parten.

15. Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan endres eller justeres når som helst. Ved et slikt tilfelle vil du som bruker bli varslet minst to uker i forveien. Du vil også bli varslet gjennom appen når endringen trer i kraft.

Siste versjon: oktober 2020