Jedlix Services Gebruiksvoorwaarden

1. Wat we doen

Jedlix B.V. (hierna te noemen "Jedlix") is een Europees bedrijf dat een smart charging platform en een mobiele applicatie (hierna te noemen de "Jedlix App") ontwikkelt en exploiteert. Het bedrijf werkt samen met autofabrikanten en energieconcerns om u in staat te stellen uw elektrische auto (EV) slim en duurzaam op te laden en duurzaam te integreren in het landelijke of regionale elektriciteitsnet.

Via ons netwerk van partners in de energie- en elektrische mobiliteitsindustrie leveren wij slimme oplaaddiensten (hierna de "Services" genoemd) in verschillende landen, waardoor u de mogelijkheid heeft om deze op te laden:

De beschikbaarheid van deze diensten is afhankelijk van de partnerschappen die in bepaalde landen zijn aangegaan, waarvan u hier een lijst kunt bekijken.

Jedlix berekent voor elke EV een optimaal laadplan op basis van de gebruikersinstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dynamische prijscurve op basis van de energiemarkt en het huidige aanbod van duurzame energie.

Hierdoor kunt u uw auto opladen in periodes waarin de prijsstelling gunstiger is, waardoor u de hoeveelheid duurzame energie die u gebruikt optimaliseert en zelfs op basis van een aantal factoren winst kunt genereren. Deze factoren zijn onder andere het volume van de energie en het aantal uren dat u aangeeft dat uw EV de beoogde laadtoestand van de batterij moet bereiken. Op deze manier kunt u inkomsten genereren door uw EV 's nachts op te laden op de door u aangewezen oplaadlocatie.

2. Onze contractuele gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van en te profiteren van onze Services, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden, die hier worden beschreven, hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat deze na te leven totdat u besluit te stoppen met het gebruik van onze Services. Voor details over het beëindigingsproces, zie Sectie 6 (Beëindiging) hieronder.

U blijft vrij om te kiezen of u gebruik wilt maken van de Services van Jedlix om op een slimme manier geld te besparen op uw energierekening ("Besparing"), en/of om inkomsten te genereren via onze Energy Supply-partners, en/of om inkomsten te genereren door Jedlix en haar partners toe te staan het energienet in balans te brengen.

Hierbij geeft u Jedlix toestemming om de noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die nodig zijn voor het leveren van elk van deze Services, in overeenstemming met ons Privacybeleid ( https://old.jedlix.com/static/privacypolicy/nl/2020/pp-nl-nov.html) en in overeenstemming met de voorwaarden van de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR), voor zover deze van toepassing is in de betreffende landen.

Om te kunnen profiteren van Jedlix' Services moet u een EV besturen die wordt ondersteund door Jedlix' Services en moet u uw EV aansluiten op de Jedlix App. U kunt dan kiezen uit een aantal eenvoudige instellingen om slim opladen op een bepaalde locatie voor bepaalde periodes in de week mogelijk te maken. U kunt er ook voor kiezen om uw EV direct op te laden zodra u deze aansluit op de aangewezen laadlocatie, zodat u snel een bepaald percentage van het bereik kunt vergroten voordat het slim opladen begint. Dit zijn de grenzen van de optimaliseringsinstellingen voor smart charging voor de eindgebruiker, aangezien onze prioriteit ligt bij het leveren van het door u gevraagde laadniveau voor de door u gewenste vertrektijd.

3. Besparingen en kosten voor thuisgebruik

Als uw energiecontract voor uw woning het toelaat, kunt u op uw elektriciteitsrekening besparen door uw EV tegen lagere tarieven (op basis van het tijdstip van gebruik) aan te rekenen. Deze tarieven bestaan meestal tijdens daluren, afhankelijk van uw contract met uw energieleverancier en van de daluren die u handmatig in de Jedlix App declareert. Uw besparing kan ook worden beïnvloed door eventuele samenwerkingsverbanden die wij hebben met uw energieleverancier, gebaseerd op de tariefperiodes en tarieven van uw contract (ervan uitgaande dat u ons toestemming geeft om gegevens hierover te verzamelen bij uw energieleverancier).

Jedlix kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet op het juiste moment in rekening brengen van uw EV als de gegevens die handmatig of automatisch worden gelogd onjuist of onjuist zijn. Verder heeft Jedlix als prioriteit het leveren van het gewenste batterijniveau op het door u opgegeven tijdstip van vertrek en het garanderen dat uw EV de vereiste actieradius heeft voor uw volgende reis. Daarom kan Jedlix, afhankelijk van de snelheid waarmee u thuis oplaadt en uw oplaadvoorkeuren, tijdens de piekuren beginnen met het opladen om ervoor te zorgen dat het aan deze prioriteit voldoet.

De besparingen die u maakt, evenals de totale kosten voor het thuis opladen, worden in de Jedlix App weergegeven in Euro's, Ponden, Zwitserse Franken of Kronen, afhankelijk van uw land van gebruik. Uw besparing wordt berekend als het verschil tussen de prijs die u normaal gesproken zou hebben betaald bij direct opladen en het volume aan energie in daluren of lage tarieven (in kWh) dat Jedlix kan gebruiken. Deze berekening is een schatting van de besparing op de kosten van het opladen van uw woning en het aandeel van de kosten voor het opladen van EV op uw energierekening. De cijfers komen niet gegarandeerd overeen met de door uw energieleverancier opgegeven kosten. Sommige van onze energiepartners kunnen ervoor kiezen om deze slimme oplaadbesparingen op hun factuur weer te geven of om ze te integreren in hun beloningsprogramma's voor klanten. Dit is echter niet gegarandeerd en is op geen enkele manier verbonden met Jedlix' Services.

Jedlix geeft een overzicht van het geschatte aandeel van het opladen van EV in uw maandelijkse elektriciteitsrekening. Dit kan worden gebruikt als een bonnetje voor de kosten van het opladen van uw huis. Sommige van onze partners vergoeden u mogelijk een deel van of al deze kosten voor het in rekening brengen van de woning, wanneer zij een relevante overeenkomst hebben met uw werkgever.

4. Verdiensten van uw energieleverancier

Om te weten te komen met welke groene energieleveranciers Jedlix in uw land samenwerkt, kunt u de volgende lijst raadplegen: https://www.jedlix.com/privacy-policy-partners. Jedlix genereert verdiensten van uw energieleverancier door uw EV in rekening te brengen op momenten die voordelig zijn voor uw energieleverancier, bijvoorbeeld wanneer de inkoopkosten van elektriciteit voor uw energieleverancier laag zijn, of wanneer uw energieleverancier een onbalans tussen het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie van zijn klanten moet verminderen.

Om dit te kunnen doen, moet u uw energiecontractgegevens in de Jedlix App invoeren om uw account te authenticeren.

Deze verdiensten met energiepartners, uitgedrukt in € per in rekening gebrachte kWh, worden na elke slimme laadsessie voorlopig op uw Jedlix App weergegeven. Vervolgens worden ze elke maand berekend voor een eventuele uitbetaling op uw bankrekening (geregistreerd door IBAN in de Jedlix App). Er is een minimale overboeking van €5 of het equivalent daarvan in andere valuta. Ook ontvangt u binnen 10 dagen na uw betalingsverzoek een bevestiging van uw overboeking per e-mail van Jedlix.

Bij het ontbreken van een partnership met uw energieleverancier is Jedlix niet aansprakelijk voor enige betaling van inkomsten aan u. Mocht u besluiten om over te stappen naar een partner van Jedlix Energy Supplier (zie hier: https://www.jedlix.com/privacy-policy-partners) en profiteren van specifieke elektronische mobiliteitsaanbiedingen, dan begint u met het genereren van inkomsten zodra uw energieleverancier uw nieuwe klantaccount authentiseert.

5. Verdiensten uit netbalanceringsdiensten

Jedlix werkt samen met verschillende Balancing Service Providers (BSP's) in verschillende landen om u in staat te stellen inkomsten te genereren van uw nationale of regionale netbeheerder. Dit werkt door uw EV op te laden op momenten dat de netbeheerder een onbalans als gevolg van overmatig stroomverbruik of productie moet verminderen, waardoor de stabiliteit en veiligheid van het net behouden blijft. BSP's, ook wel 'aggregators' genoemd, combineren verschillende elektriciteitsbronnen (grote accu's, windmolens, enz.) en stellen deze ter beschikking van de Transmission System Operator (TSO) of Electricity System Operator (ESO), die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de frequentie van het hoogspanningsnet in een bepaald land, een bepaalde provincie of een bepaalde staat. Om een constant evenwicht te behouden tussen het totale verbruik en de productie op hoogspanningsniveau, beheren de TNB's en de ENO's open en gereguleerde markten voor netbalanceringsdiensten. Zij kopen flexibele stroomcapaciteit van de BSP's om tijdelijke onevenwichtigheden te compenseren die worden veroorzaakt door overmatig verbruik of productie ten opzichte van het nationale of regionale volume dat zij hadden voorspeld. Jedlix en zijn BSP-partners werken samen om de TSO of ESO flexibiliteit te bieden bij het aanrekenen van uw EV, zodat u voordelen kunt verdienen door middel van een slimme aanrekening, zelfs als uw energieleverancier niet met Jedlix samenwerkt. Een actueel overzicht van Jedlix' BSP-partners is hier te bekijken: https://www.jedlix.com/privacy-policy-partners.

Om deze Service mogelijk te maken, dient u aanvullende informatie te delen met de Jedlix App, zoals uw elektriciteitsmeternummer, en dient u toestemming te geven om uw woning op te nemen in de balanceringsperimeter van onze BSP-partner. Jedlix zal dan uw EV slim opladen op basis van de balanceringsbehoeften van het net, zij het nog steeds binnen de grenzen van uw eindgebruikersinstellingen. Uw mobiliteitsbehoefte blijft onze eerste prioriteit.

De voorlopige inkomsten uit het balanceren van het net worden uitgedrukt in € per gefactureerde kWh smart en worden na elke smart charging sessie weergegeven in uw Jedlix App. Vervolgens worden ze elke maand berekend voor een eventuele uitbetaling op uw bankrekening (geregistreerd door IBAN in de Jedlix App). Er is een minimale overboeking van €5 of het equivalent daarvan in andere valuta. Ook ontvangt u binnen 10 dagen na uw betalingsverzoek een bevestiging van uw overboeking per e-mail van Jedlix.

6. Beëindiging

U kunt Jedlix's Services op elk moment onderbreken door het slim opladen binnen de Jedlix App uit te schakelen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op vakantie gaat. U kunt dan op elk gewenst moment weer gebruik maken van de Services door deze eenvoudigweg in te schakelen in de Jedlix App.

Ook kunt u het gebruik van de Services te allen tijde definitief beëindigen door een e-mail te sturen naar support@jedlix.com. Beëindiging vereist een opzegtermijn van twee weken. Vergoedingen die niet als uitbetaling zijn aangevraagd, vervallen bij definitieve beëindiging van uw gebruik van de Diensten. Om verwarring te voorkomen, moet u, als u besluit om de Jedlix App van uw mobiele telefoon te verwijderen, eerst de verbinding met uw EV in de App verbreken om ervoor te zorgen dat we stoppen met het verzamelen van telematica en het controleren van uw EV-kosten. Het verwijderen van de App zal ons niet automatisch informeren over uw beslissing om uw gebruik van onze Services te beëindigen. Een e-mail naar support@jedlix.com is nodig om dit proces te voltooien, zodat we onze partners op de hoogte kunnen stellen van uw beslissing en uw EV kunnen verwijderen van een van de Services die we samen met hen aanbieden.

Jedlix behoudt zich ook het recht voor om uw gebruik van de Services op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van twee weken. Jedlix behoudt zich het recht voor om een of meer van haar Services bij te werken, te wijzigen, op te schorten en/of te beëindigen, of om van partner te veranderen in een bepaald land, opnieuw met een opzegtermijn van twee weken.

7. Gebruiksinstellingen

Als gebruiker van Jedlix Services bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u in de Jedlix App invoert (zoals de door u opgegeven vertrektijd). U dient tevens te garanderen dat u de eigenaar bent van het energieaccount voor het in de Jedlix App aangegeven meetpunt, of dat u door de eigenaar van het eigen energieaccount bent geautoriseerd om gebruik te maken van het meetpunt en de Services.

8. Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid

Jedlix Services worden geleverd op een "as-is" basis. Voor zover toegestaan door de wet, worden ze geleverd zonder garantie, waarborg of beloftes van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties voor prestaties, niet-inbreuk, geschiktheid voor het doel, of bevredigende kwaliteit.

Jedlix zal zich inspannen om een hoog niveau van diensten aan haar gebruikers te leveren. Jedlix kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor, noch garanderen dat haar Services beschikbaar zijn of volledig worden uitgevoerd, als zij wordt beïnvloed door een oorzaak die buiten haar redelijke controle ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot problemen met mobiele toegang tot uw EV, technische verbindingsproblemen met de back-end IT-platformen van Jedlix of haar partners, of door een geval van overmacht.

Jedlix garandeert geen enkele besparing of winst voor de gebruiker, noch garandeert zij dat haar Services aan de eisen van de gebruiker zullen voldoen, ononderbroken gebruik zullen bieden, of naar behoefte zullen werken, zonder vertraging of fout.

Aan de berekening van een optimaal tariefplan door Jedlix kunnen geen rechten worden ontleend.

Met inachtneming van de wettelijke beperkingen zijn Jedlix, haar werknemers, bestuurders en partners niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of inkomstenderving als gevolg van het gebruik van diensten, hetzij op basis van garantie, contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), zoals bijvoorbeeld te wijten aan:

Niettegenstaande het voorgaande, en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, mogen schadeclaims tegen Jedlix niet hoger zijn dan de waarde van het werkelijke verlies dat door de gebruiker is bewezen en mogen deze nooit hoger zijn dan een maximum van €5.000 voor een bepaalde claim.

9. Bescherming van de privacy

Jedlix hecht veel waarde aan uw privacy en verwerkt uw persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig volgens de wettelijke bepalingen. Jedlix (de verantwoordelijke) is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op de Jedlix App, op basis van de Services die u kiest voor gebruik. Ons Privacybeleid is hier in te zien: https://old.jedlix.com/static/privacypolicy/nl/2020/pp-nl-nov.html. Het doel ervan is om u te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Jedlix en haar partners, evenals over uw rechten onder de GDPR. De wettelijke grond voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, evenals uw rechten als betrokkene, zijn vastgelegd in het contract tussen u als eindgebruiker en Jedlix als aanbieder van de hierboven genoemde Services.

10. Intellectueel eigendom

"Intellectuele eigendom" (IP): alle rechten, titels en belangen van welke aard dan ook die, zonder beperking, het karakter hebben of hebben van een octrooi, knowhow, handelsgeheim, geregistreerd ontwerp, auteursrecht, modelrecht, handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam of ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht dat in enig land bestaat, al dan niet geregistreerd of kan worden geregistreerd, alsmede alle daarmee verband houdende registratierechten met betrekking tot een van de bovengenoemde, al dan niet bestaande of in de toekomst gecreëerde, rechten. Onder "knowhow" wordt verstaan alle methoden, technieken, procédés, ontdekkingen, uitvindingen, innovaties, niet-octrooieerbare procédés, specificaties, recepten, formules, ontwerpen, plannen, documentatie, tekeningen, gegevens, ideeën, concepten, technieken, werken van auteurschap, of enige andere technische informatie.

Alle eigendom van deze IP blijft uitsluitend bij Jedlix berusten. Voor de duur van uw gebruik van de Services gaat Jedlix ermee akkoord u, uitsluitend als eindgebruiker, een niet-exclusief, betaald recht en een licentie voor het gebruik van haar Services te verlenen. Onder deze voorwaarden verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om geen elementen van het IP van Jedlix te wijzigen, aan te passen of te corrigeren, en om het IP van Jedlix niet op te splitsen, te decompileren of een soortgelijke actie te ondernemen op of in verband met het IP van Jedlix. Om twijfel te voorkomen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze verplichting ook na beëindiging van uw gebruik van de Services blijft bestaan.

11. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht dat van toepassing is in het land waar u woont. De rechtbank in Rotterdam is exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit het downloaden en/of gebruiken van de Jedlix App of de Services.

12. Contact opnemen

Voor vragen over Jedlix' Services, inclusief vragen over de Jedlix App en haar partners, of voor andere vragen kunt u contact opnemen met Jedlix via e-mail: support@jedlix.com.

Versie: Oktober 2020