Privacyverklaring

English version

Jedlix B.V. (hierna: "Jedlix") hecht veel waarde aan uw privacy. Zij verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en op een wijze die in overeenstemming is met de wet. Jedlix is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens via haar slim laden platform en mobiele applicatie (hierna de "Jedlix App"). Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de wijze waarop Jedlix uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt, en om u te informeren over uw rechten op grond van de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening ("GDPR").

Deze privacyverklaring is onderverdeeld in de volgende onderdelen.

 1. De doeleinden van de door Jedlix verzamelde persoonsgegevens
 2. Uw vrijheid om uw Smart Charging Services te kiezen
 3. Hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld
 4. Jedlix' Partners
 5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
 6. Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uw accountinstellingen en slimme laaddiensten
 7. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van besparingen op uw energierekening
 8. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van verdiensten in samenwerking met uw energieleverancier
 9. Specifieke persoonsgegevens die nodig zijn voor het genereren van verdiensten van de leveranciers van de netbalanceringsdiensten in de in aanmerking komende landen
 10. Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen
 11. Cookies
 12. Uw rechten
 13. Gegevensdraagbaarheid
 14. Contacteer ons
 15. Wijzigingen in deze privacyverklaring

1. De doeleinden van de door Jedlix verzamelde persoonsgegevens

Jedlix verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor het leveren van haar slimme laaddiensten (hierna de "Services"). De doeleinden van de Services zijn:

De wettelijke basis voor deze activiteiten is het contract tussen u en Jedlix, zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden. Meer specifiek zal Jedlix uw persoonlijke gegevens verwerken voor:

2. Uw vrijheid om uw Smart Charging Services te kiezen

In de Jedlix App bent u vrij om te kiezen of u uw auto wilt opladen met behulp van Jedlix smart charging Services. U bent ook vrij om te kiezen of u alleen op basis van uw energietarieven wilt besparen, en/of inkomsten wilt genereren via onze Energy Supplier partners , en/of inkomsten wilt genereren door ons en onze partners in staat te stellen balanceringsdiensten aan netbeheerders te leveren. U moet ons uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van de nodige persoonlijke gegevens met betrekking tot elke dienst, zodat wij die dienst aan u kunnen leveren.

3. Hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld

Uw persoonlijke gegevens worden ofwel direct van u verzameld wanneer u handmatig informatie verstrekt in de Jedlix App, ofwel indirect, uit publiek beschikbare bronnen, ofwel, met uw uitdrukkelijke toestemming, verzameld bij onze partners in de energie- en automobielindustrie.

We vragen uw uitdrukkelijke toestemming in de Jedlix App voor het recht om de gegevens te verzamelen en te delen die nodig zijn voor het leveren van elke slimme oplaad Service. Concreet vragen we gegevens over de historische laadcurve van uw thuismeter voor de betreffende periode, evenals gegevens om uw woning aan te sluiten op de balanceringsdiensten perimeter van de BSP's waarmee we samenwerken. Ons gebruik gaat niet verder dan de bepalingen van de energiecode en regelgeving van uw land van gebruik. In de Jedlix App kunt u beslissen of u Jedlix al dan niet toestemming geeft voor toegang tot de gegevens die relevant zijn voor elke specifieke Service.

4. Jedlix' partners

Bij het leveren van haar Services treedt Jedlix op als de Data Controller voor deze Diensten. Zij werkt ook samen met verschillende bedrijven (Data Processors of Data Sub-processors, al naar gelang het geval) om de technische en financiële werking van de Services mogelijk te maken. Een actueel overzicht van de e-mobility stakeholders waarmee we samenwerken vindt u hier. Deze partners zijn:

5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Jedlix bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, ook om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor uw persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de gegevens. We houden ook rekening met het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. In alle gevallen houden we rekening met de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken, en we overwegen of we dit doel op een andere manier kunnen bereiken, terwijl we nog steeds aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten voldoen.

Zo wordt bijvoorbeeld de GPS-locatie van uw EV nooit door Jedlix opgeslagen en wordt deze informatie nooit met andere partijen gedeeld. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te controleren of het voertuig wel of niet op de door u aangewezen smart charge locatie staat.

De gegevens van uw betalingen worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten. Dit is over het algemeen zeven jaar, tenzij de wet een langere periode voorschrijft.

6. Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uw accountinstellingen en smart charging Services

We verzamelen de volgende gegevens:

We delen de volgende gegevens:

7. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van besparingen op uw energierekening

Als u een time-of-use/off-peak tarief heeft met uw energieleverancier, ongeacht of deze een samenwerkingsverband heeft met Jedlix in uw land, dan kan Jedlix de volgende gegevens verzamelen:

Gegevens die worden verzameld als u bij een niet-gepartnerde energieleverancier bent:

8. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van inkomsten in samenwerking met uw energieleverancier

Gegevens die worden verzameld:

9. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van inkomsten van leveranciers van netbalanceringsdiensten in de in aanmerking komende landen

Gegevens die worden verzameld:

Gegevens die worden gedeeld met de DSO:

10. Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Gezien de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens, nemen wij alle materiële, logische, administratieve en organisatorische stappen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens niet verkeerd worden geïnterpreteerd of beschadigd, en het garandeert dat uw gegevens niet ter beschikking worden gesteld aan onbevoegde derden. Deze bescherming strekt zich uit tot de opslag van uw persoonlijke gegevens op de beveiligde servers van een door onze provider uitgegeven.

11. Cookies

Cookies zijn kleine delen van gegevens die niet worden gebruikt voor identificatiedoeleinden, maar die leren over uw gebruik en surfgedrag op basis van hoe u met de Jedlix website en de Jedlix App omgaat.

Jedlix gebruikt verschillende soorten cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze Services te analyseren. We gebruiken ook cookies voor marketing- en reclamecampagnes op onze eigen website(s) en op de website(s) van bepaalde derde partijen. U wordt gevraagd om toestemming te geven voor deze cookies wanneer u onze website bezoekt.

12. Uw rechten

U heeft het recht om Jedlix te verzoeken uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen.

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Na beëindiging van uw gebruik van de Jedlix App en Services (zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden) worden uw persoonsgegevens binnen twaalf maanden verwijderd, tenzij Jedlix op grond van de wet of door de betreffende autoriteiten verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren. Jedlix is wettelijk verplicht om voor fiscale doeleinden relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren.

13. Gegevensdraagbaarheid

Wanneer Jedlix uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de uitvoering van een contract, heeft u ook recht op gegevensdraagbaarheid.

14. Contact opnemen

Als u vragen wilt stellen, verzoeken wilt indienen of klachten wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jedlix, kunt u dat doen via e-mail op dpo@jedlix.com of door ons te schrijven naar Jedlix B.V., Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam. U kunt uw verzoek richten tot de Data Protection Officer.

Op verzoek deelt Jedlix uw persoonsgegevens als gebruiker in een digitaal formaat waar u redelijkerwijs toegang toe kunt krijgen. Indien nodig kan Jedlix u vragen om uw identiteit als gebruiker te verifiëren voordat u uw gegevens vrijgeeft.

15. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. In een dergelijke situatie wordt u als gebruiker ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. U wordt ook via de Jedlix App op de hoogte gesteld zodra de wijzigingen van kracht worden.

Meest recente versie: Oktober 2020