Jedlix Privacyverklaring

English version

Jedlix B.V. (hierna: "Jedlix") hecht veel waarde aan uw privacy. Jedlix is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens via haar slim laden platform en mobiele applicatie (hierna de "Jedlix App"). Het concept van “persoonsgegevens” gaat over alle gegevens die zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon. Jedlix B.V. acteert als de data controller volgens de definitie van de General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”) en waar van toepassing, de UK General Data Protection Regulation (“UK GDPR”) voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de wijze waarop Jedlix uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt, en om u te informeren over uw rechten.  

Voor het verwerken van persoonsgegevens in de context van een aanmelding voor een dienstverband (of vergelijkbare) positie bij Jedlix, verwijzen we door naar onze privacyverklaring voor sollicitaties. Houd er rekening mee dat Jedlix ook diensten levert aan ontwikkelaars die de Jedlix API (een applicatie-programmeerinterface ontwikkeld door Jedlix of haar leveranciers en beschikbaar gesteld door Jedlix op haar website) voor het uitwisselen van persoonsgegevens met het Platform van Jedlix (het slimme laad platform dat is ontwikkeld en beheerd door Jedlix). In deze gevallen acteert Jedlix als data verwerker en de ontwikkelaar of hun klanten acteren als data controller van de persoonsgegevens en de privacy verklaringen van deze ontwikkelaars of hun klanten is dan van toepassing.

Deze privacyverklaring is onderverdeeld in de volgende onderdelen.

1. De doeleinden van de door Jedlix verzamelde persoonsgegevens

Jedlix verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor het leveren van haar slimme laaddiensten (hierna de "Services"). De doeleinden van de Services zijn:

De wettelijke basis voor deze activiteiten is het contract tussen u en Jedlix, zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden.

Meer specifiek zal Jedlix uw persoonlijke gegevens verwerken voor:


2. Uw vrijheid om uw Smart Charging Services te kiezen

In de Jedlix App bent u vrij om te kiezen of u uw auto wilt opladen met behulp van Jedlix smart charging Services. U bent ook vrij om te kiezen of u alleen op basis van uw energietarieven wilt besparen, en/of inkomsten wilt genereren via onze Energy Supplier partners , en/of inkomsten wilt genereren door ons en onze partners in staat te stellen balanceringsdiensten aan netbeheerders te leveren. U moet ons uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van de nodige persoonlijke gegevens met betrekking tot elke dienst, zodat wij die dienst aan u kunnen leveren.

3. Hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld

Uw persoonlijke gegevens worden ofwel direct van u verzameld wanneer u handmatig informatie verstrekt in de Jedlix App, ofwel indirect, uit publiek beschikbare bronnen, ofwel, met uw uitdrukkelijke toestemming, verzameld bij onze partners in de energie- en automobielindustrie.

We vragen uw uitdrukkelijke toestemming in de Jedlix App voor het recht om de gegevens te verzamelen en te delen die nodig zijn voor het leveren van elke slimme oplaad Service. Concreet vragen we gegevens over de historische laadcurve van uw thuismeter voor de betreffende periode, evenals gegevens om uw woning aan te sluiten op de balanceringsdiensten perimeter van de BSP's waarmee we samenwerken. Ons gebruik gaat niet verder dan de bepalingen van de energiecode en regelgeving van uw land van gebruik. In de Jedlix App kunt u beslissen of u Jedlix al dan niet toestemming geeft voor toegang tot de gegevens die relevant zijn voor elke specifieke Service.

4. Jedlix' partners

Bij het leveren van haar Services treedt Jedlix op als de Data Controller voor deze Diensten. Zij werkt ook samen met verschillende bedrijven (Data Processors of Data Sub-processors, al naar gelang het geval) om de technische en financiële werking van de Services mogelijk te maken. Een actueel overzicht van de e-mobility stakeholders waarmee we samenwerken vindt u hier. Deze partners zijn: Voor het leveren van Diensten, kan het mogelijk zijn voor Jedlix dat jouw persoonsgegevens worden overgedragen naar een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte die mogelijk een lagere bescherming van persoonsgegevens bieden dan het Europese recht biedt. In dat geval zal Jedlix zorgdragen dat de overdracht van persoonsgegevens gebiedt volgens toepasbare regelgeving en regulering, bijvoorbeeld door een standaard modelovereenkomst, gefaciliteerd en goedgekeurd voor die toepassing door de Europese Commissie en het nader onderzoeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een passend niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Aarzel niet om contact op te nemen met Jedlix als u meer informatie wilt over de passende of geschikte waarborgen voor gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte of als u een kopie ervan wilt ontvangen

5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Jedlix bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, ook om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor uw persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de gegevens. We houden ook rekening met het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. In alle gevallen houden we rekening met de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken, en we overwegen of we dit doel op een andere manier kunnen bereiken, terwijl we nog steeds aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten voldoen.

Zo wordt bijvoorbeeld de GPS-locatie van uw EV nooit door Jedlix opgeslagen en wordt deze informatie nooit met andere partijen gedeeld. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te controleren of het voertuig wel of niet op de door u aangewezen smart charge locatie staat.

De gegevens van uw betalingen worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten. Dit is over het algemeen zeven jaar, tenzij de wet een langere periode voorschrijft.

6. Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uw accountinstellingen en smart charging Services

We verzamelen de volgende gegevens: We delen de volgende gegevens:

7. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van besparingen op uw energierekening

Als u een time-of-use/off-peak tarief heeft met uw energieleverancier, ongeacht of deze een samenwerkingsverband heeft met Jedlix in uw land, dan kan Jedlix de volgende gegevens verzamelen:

Gegevens die worden verzameld als u bij een niet-gepartnerde energieleverancier bent:

Gegevens die worden verzameld als u bij een gepartnerde energieleverancier bent:

Gegevens die worden gedeeld als u bij een gepartnerde energieleverancier bent:

8. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van inkomsten in samenwerking met uw energieleverancier

Gegevens die worden verzameld: Gegevens die worden gedeeld met jouw energieleverancier:

9. Specifieke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het genereren van inkomsten met leveranciers van balanceerdiensten in de landen waar dit mogelijk is.

Gegevens die worden verzameld: Gegevens die worden gedeeld met uw DSO en, indien noodzakelijk, met uw energieleverancier: Gegevens die worden gedeeld met de BSP, de TSO en/of DSO:

10. Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Gezien de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens, nemen wij alle materiële, logische, administratieve en organisatorische stappen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens niet verkeerd worden geïnterpreteerd of beschadigd, en het garandeert dat uw gegevens niet ter beschikking worden gesteld aan onbevoegde derden. Deze bescherming strekt zich uit tot de opslag van uw persoonlijke gegevens op de beveiligde servers van een door onze provider uitgegeven. Mocht u nog vragen hebben over de beveiligingsmaatregelen van jouw persoonsgegevens, als u tekenen van misbruik vermoedt of ziet, neem dan contact op met ons via dpo@jedlix.com

11. Cookies

Cookies zijn kleine delen van gegevens die niet worden gebruikt voor identificatiedoeleinden, maar die leren over uw gebruik en surfgedrag op basis van hoe u met de Jedlix website en de Jedlix App omgaat.

Jedlix gebruikt verschillende soorten cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze Services te analyseren. We gebruiken ook cookies voor marketing- en reclamecampagnes op onze eigen website(s) en op de website(s) van bepaalde derde partijen. U wordt gevraagd om toestemming te geven voor deze cookies wanneer u onze website bezoekt.

12. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens bij Jedlix: Jedlix maakt geen gebruik van automatische besluitvormingen volgens artikel 22 van de GDPR wetgeving.

13. Het uitoefenen van uw privacy rechten

Om uw privacy rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Jedlix via dpo@jedlix.com of via post via onderstaan adres.

Mocht u wonen of werken in het VK, dan kan u ook contact opnemen met onze data bescherming vertegenwoordiger voor het VK via  jedlix@lionheartsquared.co.uk of bij post via: Lionheart Squared Limited, 17 Glasshouse Studios, Fryern Court Road, Fordingbridge, Hampshire SP6 1QX United Kingdom.

Indien nodig kan Jedlix u vragen om uw identiteit als gebruiker te verifiëren voordat u uw gegevens vrijgeeft. In principe zal Jedlix u binnen een maand informeren of het kan voldoen aan een verzoek na ontvangst van een verzoek. Voor specifieke gevallen, wanneer het om een complex verzoek gaat, kan het zijn dat deze termijn verlengd wordt met twee maanden. In dit geval zal Jedlix u binnen een maand informeren over deze verlenging. Op basis van de privacywetgeving, kan Jedlix een verzoek weigeren onder bepaalde omstandigheden. In dit geval zullen we aan u uitleggen waarom Je kan meer informatie vinden over uw privacy rechten op de website van de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens.

14. Contact opnemen

Als u vragen wilt stellen, verzoeken wilt indienen of klachten wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jedlix, kunt u dat doen via e-mail op  dpo@jedlix.com of door ons te schrijven naar Jedlix B.V., Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam. U kunt uw verzoek richten tot de Data Protection Officer.

Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door Jedlix, kijken we graag naar het vinden van een oplossing. Indien dit niet leidt tot een gewenst resultaat, dan heb jij het recht om een klacht in te dien bij de toezichthouder. In Nederland kan dit bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens. Als u in een ander land woont in de Europese Unie dan kan u een klacht indienen bij de toezichthouder in het betreffende land. In het Verenigd Koninkrijk kunnen individuele personen een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office.

15. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. De meest recente versie van deze privacyverklaring wordt gedeeld op onze website en in de Jedlix App.

Meest recente versie: September 2022